MCRC-3740SU---10P热水机

1、蒸发器采用内螺纹铜管,强化换热系数。

2、谷轮ZW压缩机。

3、换热器高效罐与储液罐合二为一

4、结构简单,焊接点少。

5、表面抗紫外线,小皱纹涂装。

6、超低温机组采用喷漆增焓技术。

7、国际品牌施耐德电控。产品名称                                           低环境温度空气源热泵热水机

产品型号                                           MCRC-3740SU

常温名义工况制热量                          37. .4kW

常温名义工况制热消耗总功率             8.78kW

常温名义工况制热COPh                     4.26kW/kW

常温名义工况产水量                          795L/h

低温名义工况制热量                          17.3kW

低温名义工况制热消耗总功率             7.14kW

低温名义工况制热COPh                    2.42kW/kW

低温名义工况产水量                          300L/h

大输入功率                                    12kW

大运行电流                                    26A

制冷剂充注量                                    R22/4.6kg*2

额定水温                                           55C

排气侧工作过压                                 2.8MPa

吸气侧工作欠压                                 0.05MPa

主机水管接口尺寸                             DN40

额定循环水流量                                6.8m3/h

冷凝器水阻                                      ≤60kPa

水侧设计压力                                  s1.0MPa

电源                                               3N-380V/50Hz

防触电等级                                     I类

防护等级                                        IPX4

接地要求                                        s0.1Q

噪音                                               s65dB(A)

使用环境温度                                 -25°C~40C

外形尺寸(长*宽*高)                        1450*750*11 50mm

机组重量                                       330kg

执行标准                                       JB/T12841-2016

制造日期                                       见机组条形码

生产编号                                       见机组条形码